خانه / آموزش / آموزش شیمی 4 (صفحه 4)

آموزش شیمی 4

روش کوتاه و سریع برای تشخیص خاصیت اسیدی یا بازی یا خنثی بودن نمک

روش کوتاه و سریع برای تشخیص خاصیت اسیدی یا بازی یا خنثی بودن نمک

با استفاده از روشی تستی و کوتاه و بدون نوشتن معادله آبکافت، می توان به خاصیت اسیدی، بازی یا خنثی بودن نمکها پی برد. برای این منظور به کاتیون حاصل از نمک یون هیدروکسید و به آنیون حاصل از نمک یون پروتون (تا خنثی شدن بار) اضافه می کنیم و …

ادامه مطلب

خلاصه نکات مهم و کنکوری آمین ها و انواع آن ها و مقایسه قدرت بازی

خلاصه نکات مهم و کنکوری آمین ها و انواع آن ها و مقایسه قدرت بازی

آمین ها ترکیبات آلی هستند که در ساختار خود نیتروژن (N) دارند.آمین ها از جایگزینی یک، دو و یا سه هیدروژن آمونیاک (NH3) با گروه های آلکیل به دست می آیند.در این پست تمامی نکات مهم و کنکوری از مبحث آمین ها همراه با مقایسه قدرت بازی آمین ها و …

ادامه مطلب

تفاوت آبکافت با آب پوشی یون ها چیست؟

تفاوت آبکافت با آب پوشی یون ها چیست؟

آب پوشی یا هیدراتاسیون در محلول آبی، یونها توسط مولکولهای آب با نیروی یون-دوقطبی احاطه می شوند. این فرآیند فیزیکی است و ماده جدیدی حاصل نمی شود مثلا در انحلال سدیم کلرید در آب، یونهای سدیم و کلرید از هم جدا شده و بوسیله مولکولهای آب احاطه می شوند.

ادامه مطلب

آبکافت آنیون حاصل از اسیدها و کاتیون حاصل از بازها

آبکافت آنیون حاصل از اسیدها و کاتیون حاصل از بازها

آبکافت به واکنش یک یون با آب یا قسمتی از آب (OH- یا H3O+ یعنی) که طی آن اسید یا باز اولیه با بار الکتریکی کمتر حاصل شود، آبکافت می گویند.ابتدا آبکافت یون های مثبت و منفی حاصل از یونش اسید یا باز را با ذکر قواعد و مثال بررسی …

ادامه مطلب