خانه / آموزش / آموزش شیمی 2 (صفحه 5)

آموزش شیمی 2

دانلود جزوه شیمی ترکیبات مولکولی وپیوند کووالانسی

دانلود جزوه شیمی ترکیبات مولکولی وپیوند کووالانسی

جزوه شیمی ترکیبات مولکولی و آموزش پیوند کووالانسی، در ترکیبات یونی ذرات سازنده ، یونها می باشند به گونه ای که اتم ها برای رسیدن به حالت اُکتت یا هشتایی با از دست دادن و گرفتن الکترون به یون تبدیل میشوند و سپس جاذبه بین یونهای با بار مخالف منجر به ایجادشبکه …

ادامه مطلب

دانلود نکات عدد اکسایش عنصرها

دانلود نکات عدد اکسایش عنصرها

نکات عدد اکسایش عنصرها به صورت طبقه بندی شده از گروه اول جدول تناوبی تا گروه هفدهم را در ادامه از سایت جم شیمی دانلود نمایید.بیشترین و کمترین عدد اکسایش هر گروه جدول تناوبی به همراه روش تستی محاسبه عدد اکسایش را در فایل پیوستی دانلود و مطالعه نمایید.

ادامه مطلب

روش تستی محاسبه تعداد مولکولهای ممکن با ایزوتوپ های عناصر

روش تستی محاسبه تعداد مولکولهای ممکن با ایزوتوپ های عناصر

یکی از تست ها یا سوالات نسبتا وقت گیر در شیمی محاسبه کردن تعداد مولکولهای ممکن برای یک مولکول خاص مثل آب با در نظر گرفتن ایزوتوپهای ممکن برای اتم های سازنده ی آن، هیدروژن و اکسیژن است. البته برای مولکولهایی مانند آب این محاسبه ساده است ولی برای مولکولهایی با …

ادامه مطلب