خانه / آموزش

آموزش

عوامل موثر بر زوایه پیوندی

عوامل موثر بر زوایه پیوندی

عوامل مختلفی بر زاویه پیوندی ترکیبات و مولکول ها در شیمی تاثیر می گذارد که به طور کلی می توان آن ها را در 6 شش دسته کلی طبقه بندی کرد که در ادامه از جم شیمی به بررسی عوامل موثر بر زاویه پیوندی می پردازیم .

ادامه مطلب

مقایسه ظرفیت گرمایی آب در سه حالت مایع، یخ و بخار آب

مقایسه ظرفیت گرمایی آب در سه حالت مایع، یخ و بخار آب

ظرفیت گرمایی مقدار گرمایی است که به یک جسم داده می شود تا دمای آن یک درجه سانتی گراد افزایش یاید. برای آب ظرفیت گرمایی در حالت های فیزیکی مایع، جامد و گاز یعنی آب و یخ و بخار آب متفاوت می باشد و یکسان نیست. در ادامه از جم …

ادامه مطلب

نکات مهم و کنکوری شیمی ایزوتوپ های عناصر و خواص آن ها

نکات مهم و کنکوری شیمی ایزوتوپ های عناصر و خواص آن ها

ایزوتوپ چیست؟ اتم های یک عنصر که عدد اتمی یکسان ولی عدد جرمی متفاوتی دارند. تفاوت ایزوتوپ ها به دلیل تفاوت در تعداد نوترون های هسته ی آن ها می باشد. در ادامه از جم شیمی نکات مهم و کنکوری شیمی ایزوتوپ های عناصر و خواص آن ها و همین …

ادامه مطلب

نکات مهم و کنکوری سلول های سوختی هیدروژن و اکسیژن

نکات مهم و کنکوری سلول های سوختی هیدروژن و اکسیژن

سلول سوختی Fuel Cell ساختاری همانند سلول گالوانی دارد. در رایج ترین سلول سوختی، گاز هیدروژن با گاز اکسیژن به صورت کنترل شده واکنش می دهد و بخش قابل توجهی از انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. هر سلول سوختی سه جزء و قسمت اصلی دارد که شامل یک غشا، …

ادامه مطلب