خانه / مقالات شیمی / مقالات شیمی دبیرستان (صفحه 2)

مقالات شیمی دبیرستان

طرز كار طيف سنج جرمي براي تعيين جرم ايزوتوپ

طرز كار طيف سنج جرمي

طرز كار طيف سنج جرمي به كمك طیف‌سنج جرمی، جرم مطلق اتم‌ها بدست می‌آید. این دستگاه اولین بار برای بررسی ایزوتوپ‌ها از مورد استفاده قرار گرفت.دستگاه‌هایی از این نوع توسط استون و دمپستر با پیروی از اصول روش‌هایی كه تامسون ارائه كرده بود ساخته شد. اگر عنصری شامل چند نوع …

ادامه مطلب

دانلود مقاله آموزش شيمي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات

طراحي و اعتباربخشي الگوي آموزش زمينه- محور شيمي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات دکتر عابد بدریان، دکتر بهاره هنرپرور، اکبر ناصری آذر چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی روش های استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش زمینه محور شیمی است. برای این منظور ادبیات نظری و پژوهشی …

ادامه مطلب

چالش ها و چشم اندازها در فرآيند ياددهي يادگيري تعادل هاي شيميايي

نكاتي در رابطه با تعادلهاي شيميايي تعادل شیمیایی برای آشنایی دانش آموزان با سایر مفاهیم شیمی از جمله هیدرولیز، عملکرد اسیدها و بازها، واکنشهای اکسایش- کاهش و محلولها خیلی ضروری است و تسلط بر مفهوم تعادل شیمیایی، تسلط بر سایر مفاهیم شیمی را تسهیل می کند.

ادامه مطلب

اثربخشی آموزش زمینه محور سینتیک شیمیایی

بررسی اثربخشی آموزش زمینه محور سینتیک شیمیایی بر رشد تحصیلی و نگرش دانش آموزان دکتر عابد بدریان، دکتر باهره عربشاهی، طالب عبدی نژاد، اکبر ناصری آذر چکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش زمینه-محور سینتیک شیمیایی در رشد تحصیلی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی و همچنین تاثیر آموزش زمینه-محور بر …

ادامه مطلب