خانه / نمونه سوال شیمی / نمونه سوال شیمی4 / دانلود نمونه سوال شیمی پیشدانشگاهی فصل اول

دانلود نمونه سوال شیمی پیشدانشگاهی فصل اول

دانلود نمونه سوال شیمی پیشدانشگاهی فصل اول   برای دانلود سوالات شیمی پیشدانشگاهی فصل اول از سایت جم شیمی به ادامه متن مراجعه کنید

۱-     مفاهيم زير را تعريف كنيد.(۲نمره)

الف- كمپلكس فعال          ب- واكنش تعادلي           ج- اصل لوشاتليه           د- انرژي فعالسازي

۲-     درستي يا نادرستي عبارتهاي زير را تعيين كنيد.عبارتهاي نادرست را درست بنويسيد.(۲نمره)

الف- كاتاليزگر واكنش هيدروژندار كردن هيدروكربنهاي سير نشده اكسيد آلومينيوم است(۲نمره)

ب- دما و فشار تنها عوامل موثر بر سرعت واكنشهاي شيميايي هستند.

ج- در زماني كهK=Q تعادل بر قرار است.

د- فرايند مجاورت براي توليد اسيد سولفوريك به كار مي رود

.

۳- ۴۸ گرم منيزم را در داخل اسيد كلريد ريك مي ريزيم پس از گذشت ۵۰ ثانيه ۲/۱۱ ليتر گاز هيدروژن آزاد مي شود. سرعت متوسط واكنش و سرعت مصرف منيزيم را حساب كنيد. (۲نمره) (Mg=24
                       Mg(s) + HCl (aq)→ MgCl2(aq) + H2(g

۴- اگر ۵ مول ماده A  با ۳ مول ماده B و ۴ مول ماده C در تعادل باشند. ثابت تعادل زير را بدست آوريد. (۲نمره)                                                   ۲A(g) + 3B(g) ↔ C(g)

۵-  واكنش زير در ظرفي به حجم ۱۰ ليتر در حال انجام شدن است. اعمال تغييرات زير چه تأثيري بر سرعت واكنش دارد؟چرا؟ الف- كاهش حجم ظرف به ۵ ليتر     ب- كاهش دما(۲نمره)

                         C3H8(g) + 5O2(g) → ۳CO2(g)  + ۴H2O(g

۶- كدام تعادل همگن و كدام ناهمگن است؟چرا؟(۲نمره)

         ۱) HCL(aq) + NaOH(s) → NaCL(aq) + H2O(l
        ۲) CH4(g) +2O2(g) → CO2(g) + H2O(g

۷- اگر ۱۰ گرم گاز هيدروژن با ۹۵ گرم گاز فلوئور را در وارد يك ظرف يك ليتري كنيم. پس از برقراري تعادل ۴۰ گرم هيدروژن فلوئوريد توليد شده است. ثابت تعادل و غلظتهاي تعادلي را بدست آوريد.(۲نمره)

(H=1gr/mol, F=19gr/mol,HF=20gr/mol)                  ۲HF(g) → H2(g) +F2(g)

۸- در توليد آمونياك به روش هابر    الف- كاتاليزگر اين فرآيند چيست؟

ب- بهترين شرايط دمايي و فشاري در اين فرايند چيست؟

ج- چرا اين فرايند در دماي بالا انجام مي شود.

د- براي افزايش بازده چه راههايي پيشنهاد مي كنيد.(۲نمره)

۹- در تعادل زير اعمال هر يك از تغييرات تعادل را در چه جهتي جابجا مي كند؟توضيح دهيد.(۲نمره)

الف-افزايش فشار        ب- كاهش دما      ج- افزايش كاتاليزور   د- وارد كردن بخار آب

۳Fe(s) + 4H2O(g) → Fe3O4(s) + 4H2(g

۱۰- نمودار انرژي بر حسب پيشرفت واكنش را براي يك واكنش دو مرحله اي كه در آن يك تركيب حد واسط تشكيل مي شود و مرحله نخست آن گرماگير ولي در كل گرماده است را رسم كنيد.(۲نمره)

 

امتیاز دهید:
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...
برای عضویت درکانال تلگرام جم شیمی روی تصویر کلیک کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی،روی فلش کلیک کنید تا کد جدید تولید شود