خانه / نمونه سوال شیمی / نمونه سوال شیمی2 / سوالات تشريحی شیمی2 فصل اول

سوالات تشريحی شیمی2 فصل اول

سوالات تشريحی شیمی2 فصل اول

1-      مفاهيم زير را تعريف كنيد.

الف- قاعده هوند             ب- اصل طرد پائولي 2-      عنصري با عدد اتمي 25 داراي چند اوربيتال حاوي الكترون است؟

3-      آرايش الكتروني عنصري به 4S24p6 ختم مي شود عدد اتمي اين عنصر كدام است؟

3-4-      اگر آرايش الكتروني يون A2+ به صورت [Ar]3d6 باشد آرايش الكتروني اتم A را بنويسيد.

5-      در كدام اتم زير سه جهش بزرگ در انرژيهاي متوالي يونش آن مشاهده مي شود؟ توضيح دهيد.

                 الف-5B               ب- 17Cl               ج- 32Ge

6-      جدول زير را كامل كنيد.

Ms Ml L n آرايش زير لايه
4f1
1/2 0 1 6
4d3
7-      تعداد كل اوربيتالها و الكترونهاي ظرفيت هر يك از اتمها و يونهاي زيرمشخص كنيد. الف- 27Co            ب- 17Cl                 ج- 23V2+                د- 33As2-

8-      هر يك از اعداد اتمي زير مربوط به كدام دسته (s,p,d,f) از عناصر هستند؟

8-الف- 14                ب- 44               ج- 37

9-      عنصري داراي 3 جهش بزرگ در انرژيهاي متوالي يونش است و اولين جهش انرژي آن بين انرژي سوم و چهارم يونش آن مشاهده مي شود. عدد اتمي اين عنصر چند است؟ آرايش الكتروني آن را محاسبه كنيد.

9-10-  آرايش نموداري اتمها و يونهاي زير را بنويسيد. اعداد كوانتومي الكترونهاي پنجم، دهم ، و آخر آنها را بنويسيد.

الف- 15P             ب- 29Cu              ج- 12Mg2+

 

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (امتیازی داده نشده)
Loading...
برای عضویت درکانال تلگرام جم شیمی روی تصویر کلیک کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی،روی فلش کلیک کنید تا کد جدید تولید شود