خانه / نمونه سوال شیمی / نمونه سوال شیمی3 / دانلود نمونه سوالهای موازنه واکنش ها

دانلود نمونه سوالهای موازنه واکنش ها

دانلود نمونه سوالهای موازنه واکنش ها

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی موازنه واکنش های شیمیایی سوم دبیرستان از سایت جم شیمی روی لینک های دانلود کلیک کنید

پاسخ موازنه
۲Al(OH)3 + 3H2 SO4 —-> Al2 (SO4)3+ 6H2O Al(OH)3 +H2 SO4 —-> Al2 (SO4)3+ H2O
۲Na+ Cl2 —-> 2NaCl Na+ Cl2 —-> NaCl
۱۶Rb+S8 —-> 8Rb2 S Rb+S8 —-> Rb2 S
۲H3PO4+3Ca(OH)2 —-> Ca3 (PO4)2+ 6H2O H3PO4+Ca(OH)2 —-> Ca3 (PO4)2+H2O
NH3+HCl —-> NH4 Cl NH3+HCl —-> NH4 Cl
۲Li + 2H2O —-> 2LiOH + H2 Li + H2O —-> LiOH + H2

 

پاسخ موازنه
۲Al(OH)3 + 3H2 SO4 —-> Al2 (SO4)3+ 6H2O Al(OH)3 +H2 SO4 —-> Al2 (SO4)3+ H2O
۲Na+ Cl2 —-> 2NaCl Na+ Cl2 —-> NaCl
۱۶Rb+S8 —-> 8Rb2 S Rb+S8 —-> Rb2 S
۲H3PO4+3Ca(OH)2 —-> Ca3 (PO4)2+ 6H2O H3PO4+Ca(OH)2 —-> Ca3 (PO4)2+H2O
NH3+HCl —-> NH4 Cl NH3+HCl —-> NH4 Cl
۲Li + 2H2O —-> 2LiOH + H2 Li + H2O —-> LiOH + H2
Ca3(PO4)2 + 3SiO2 +5C—> 3CaSiO3+ 5CO+2P Ca3(PO4)2 + SiO2 +C —-> CaSiO3+ CO+P
۴NH3+ 3O2 —-> 2N2+ 6H2O NH3+O2 —-> N2+H2O
۴FeS2 + 11O2—-> 2Fe2 O3 + 8SO2 FeS2 +O2—-> Fe2 O3 + SO2
۵C+ 2SO2 —-> CS2+ 4CO C+SO2 —-> CS2+ CO
پاسخ موازنه
۲C10H22 + 31O2 —-> 20CO2 + 22H2O C10H22 + O2 —-> CO2 + H2O
Al(OH)3 + 3HBr —-> AlBr3+ 3H2O Al(OH)3 + HBr —-> AlBr3+H2O
۲CH3CH2CH2CH3+13O2 —-> 8CO2 + 10H2O CH3CH2CH2CH3+O2 —-> CO2 +H2O
C+O2 —-> CO2 C+O2 —-> CO2
C3H8+5O2 —-> 3CO2 + 4H2O C3H8+O2 —-> CO2 + H2O
۳Li + AlCl3 —-> 3LiCl + Al Li + AlCl3 —-> LiCl + Al
۲C2H6 + 7O2 —-> 4CO2+ 6H2O C2H6 + O2 —-> CO2+ H2O
۳NH4OH+H3PO4 —-> (NH4)3PO4+ 3H2O NH4OH+H3PO4 —-> (NH4)3PO4+H2O
۳Rb + P —-> Rb3 P Rb + P —-> Rb3 P
CH4+ 2O2 —-> CO2 + 2 H2O CH4+O2 —-> CO2+ H2O
پاسخ سوال
۲H2 + O2 —-> 2H2O H2 + O2 —-> H2O
H3PO4 + 3KOH —-> K3PO4+3H2O H3PO4 + 3KOH —-> K3PO4+H2O
۶K+B2O3 —-> 3K2O+2B K+B2O3 —-> K2O+B
HCl + NaOH —-> NaCl + H2O HCl + NaOH —-> NaCl + H2O
۱۰Na+2NaNO3 —-> 6Na2O + N2 Na+NaNO3 —-> Na2O + N2
۴C + S8 —-> 4Cs2 C + S8 —-> Cs2
۲Na + O2 —-> Na2O2 Na + O2 —-> Na2O2
۲N2+5O2 —-> 2N2O5 N2+O2 —-> N2O5
۲H3PO4 +3Mg(OH)2 —-> Mg3 (PO4)2+ 6H2O H3PO4 +Mg(OH)2 —-> Mg3 (PO4)2+ H2O
۲NaOH+H2 CO3 —-> Na2CO3+2H2O NaOH+H2 CO3 —-> Na2CO3+H2O
پاسخ موازنه
KOH + HBr —-> KBr + H2O KOH + HBr —-> KBr + H2O
H2 + O2 —-> H2O2 H2 + O2 —-> H2O2
۴Na+O2 —-> 2Na2O Na+O2 —-> Na2O
۲Al(OH)3+3H2CO3 —-> Al2(CO3)3 + 6H2O Al(OH)3+H2CO3 —-> Al2CO3 + H2O
۱۶Al+3S8 —-> 8Al2S3 Al+S8 —-> Al2S3
۶Cs + N2 —-> 2Cs3N Cs + N2 —-> Cs3N
Mg + Cl2 —-> MgCl2 Mg + Cl2 —-> MgCl2
۱۰Rb+ 2RbNO3 —-> 6Rb2O+N2 Rb+RbNO3 —-> Rb2O+N2
۲C6H6 +15O2 —-> 12CO2 + 6H2O C6H6 +O2 —-> CO2 + H2O
N2+ 3H2 —-> 2NH3 N2+H2 —-> NH3

 

امتیاز دهید:
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (13 رای, میانگین امتیاز: 3٫77 از 5)
Loading...
برای عضویت درکانال تلگرام جم شیمی روی تصویر کلیک کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی،روی فلش کلیک کنید تا کد جدید تولید شود