خانه / آموزش / آموزش شیمی 1 / دانلود جزوه ویژگی های غیر عادی آب

دانلود جزوه ویژگی های غیر عادی آب

jamshimi.ir

دانلود جزوه ویژگی های غیر عادی آب
فرمول شيميايي آب:
آب ماده اي است که از دو عنصر ساخته شده است. اکسيژن و هيدروژن .آب را جزو دسته مخلوط‌ها طبقه‌بندي نمي‌کنند، چون خواص آب نه به خواص هيدروژن شبيه است و نه به خواص اکسيژن. از ترکيب دو اتم هيدروژن و يک اتم اکسيژن، يک مولکول آب بوجود مي‌آيد. يک قطره آب داراي تعداد بي شماري مولکول آب مي‌باشد.هر مولکول آب داراي يک ناحيه مثبت و يک ناحيه منفي است که اين دو ناحيه در دو طرف مولکول آب واقع شده‌اند.

 شيميدان‌ها با کمک شواهد به اين نتيجه رسيده‌اند که مولکول آب شکل خطي ندارد، يعني به اين صورت نيست که دو اتم هيدروژن بصورت خطي در دو طرف يک اکسيژن قرار گرفته باشند (HــOــH). بلکه مولکول آب حالت خميده اي دارد که اتم هاي هيدروژن در سر مثبت مولکول و اتم هاي اکسيژن هر مولکول آب داراي يک ناحيه مثبت و يک ناحيه منفي است که اين دو ناحيه در دو طرف مولکول آب واقع شده‌اند.

 شيميدان‌ها با کمک شواهد به اين نتيجه رسيده‌اند که مولکول آب شکل خطي ندارد، يعني به اين صورت نيست که دو اتم هيدروژن بصورت خطي در دو طرف يک اتم اکسيژن قرار گرفته باشند (HــOــH). بلکه مولکول آب حالت خميده اي دارد که اتم هاي هيدروژن در سر مثبت مولکول و اتم هاي اکسيژن در سر منفي مولکول آب تجمع پيدا نموده اند.آب در اشکال متفاوتي بر روي زمين يافت مي‌شود. تنها ماده اي است که در طبيعت به هر سه حالت جامد، مايع و گاز وجود دارد.ابر در آسمان،آب دريا،رودها و چشمه ها و زير زمين توده هاي يخي در دل کوه ها و قطب و يخچالها وتنها چند شکل از آب مي‌باشند. آب مرتباً از حالتي به حالت ديگر تبديل مي‌شود. اين پديده تبديل آب را چرخه بزرگ آب مي‌نامند.

فرمول شيميايي آب:
آب ماده اي است که از دو عنصر ساخته شده است. اکسيژن و هيدروژن .آب را جزو دسته مخلوط‌ها طبقه‌بندي نمي‌کنند، چون خواص آب نه به خواص هيدروژن شبيه است و نه به خواص اکسيژن. از ترکيب دو اتم هيدروژن و يک اتم اکسيژن، يک مولکول آب بوجود مي‌آيد. يک قطره آب داراي تعداد بي شماري مولکول آب مي‌باشد.هر مولکول آب داراي يک ناحيه مثبت و يک ناحيه منفي است که اين دو ناحيه در دو طرف مولکول آب واقع شده‌اند.
 شيميدان‌ها با کمک شواهد به اين نتيجه رسيده‌اند که مولکول آب شکل خطي ندارد، يعني به اين صورت نيست که دو اتم هيدروژن بصورت خطي در دو طرف يک اکسيژن قرار گرفته باشند (HــOــH). بلکه مولکول آب حالت خميده اي دارد که اتم هاي هيدروژن در سر مثبت مولکول و اتم هاي اکسيژن هر مولکول آب داراي يک ناحيه مثبت و يک ناحيه منفي است که اين دو ناحيه در دو طرف مولکول آب واقع شده‌اند.
 شيميدان‌ها با کمک شواهد به اين نتيجه رسيده‌اند که مولکول آب شکل خطي ندارد، يعني به اين صورت نيست که دو اتم هيدروژن بصورت خطي در دو طرف يک اتم اکسيژن قرار گرفته باشند (HــOــH). بلکه مولکول آب حالت خميده اي دارد که اتم هاي هيدروژن در سر مثبت مولکول و اتم هاي اکسيژن در سر منفي مولکول آب تجمع پيدا نموده اند.آب در اشکال متفاوتي بر روي زمين يافت مي‌شود. تنها ماده اي است که در طبيعت به هر سه حالت جامد، مايع و گاز وجود دارد.ابر در آسمان،آب دريا،رودها و چشمه ها و زير زمين توده هاي يخي در دل کوه ها و قطب و يخچالها وتنها چند شکل از آب مي‌باشند. آب مرتباً از حالتي به حالت ديگر تبديل مي‌شود. اين پديده تبديل آب را چرخه بزرگ آب مي‌نامند.

 


ا ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (امتیازی داده نشده)
به کانال تلگرام جم شیمی بپیوندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code